Tel: +86-574-87852338
E-mail: dustin@hltnb.com
הבית > חדשות > תוכן
הרכבת שבשתיהן חילופי כלכלי קרוב מרחוק במערב התיכון

אם כבר מדברים על חשיבות הזמן, להזכיר את התנועה הרכבת, הן כחלק בלתי נפרד מהם בתחבורה מסילתית של כוח, זה מקובל על ידי הדרך הציבורית, היעילה ביותר. במיוחד במונחים של תובלת המטענים, זה נעשה עם הפרקטיקה הבינלאומית, שיתוף פעולה הצמדה השיקה את דפוסי התנועה שלה אבל גם נמצאים בשימוש נרחב באזור אחד או יותר, היעילות לפיתוח של הטיימס.
עכשיו, במצב זה של המבצע הוא היתרון מקס, ווהאן, צ'נגדו בין ברזל מותך התחבורה, להעמיק תקשורת בין הערים ולשפר את הסחר שיתוף פעולה אחד עם השני. טופס מצב פעילות הגומלין של שיתוף פעולה, לא רק לפתור הבעיה של ממלכת שו של הזרם של סחורות, יותר מרחבית, זמני מרחקים חילופי כלכלי קרוב יותר במערב התיכון.