Tel: +86-574-87852338
E-mail: dustin@hltnb.com
פיתוח של מיכל הים-רכבת משולב תחבורה כמה יציאות החוף בסין

מאז יציאת מכולה תפוקה של סין חריגה של ארצות הברית בשנת 2003, יציאת מכולה התפוקה של סין יש בעקביות מדורגת לראשונה בעולם, הנהלת חשבונות עבור יותר מ-40% מהתפוקה הכוללת מיכל בעולם.


עם זאת, כזה בקנה מידה גדול יציאת מיכל איסוף והפצה של בעיקרון הושלמה על ידי כביש תחבורה בסין: תחבורה הכביש הוא כ 84%, מים והוא תחבורה ימי כ 15%,תחבורה הים-רכבת משולבהוא לא יותר מ- 1.5%. נמרצות לפתח מכולה בים-רכבת משולב תחבורה עסקים ולהכין התקדמות גדולה